ติดฟิล์มกรองแสงมืดๆ ผิดกฎหมายไหม

ติดฟิล์มกรองแสงมืดๆ ผิดกฎหมายไหม
ติดฟิล์มกรองแสงมืดๆ ผิดกฎหมายไหม
ติดฟิล์มกรองแสงมืดๆ ผิดกฎหมายไหม

ติดฟิล์มกรองแสงมืดๆ ผิดกฎหมายไหม เราคงเคยเห็นรถใส่ฟิล์มกรองแสงทึบๆ บนท้องถนน เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีคำถามในใจว่า “ติดฟิล์มทึบๆ” แบบนี้ผิดกฎหมายไหม ตำรวจจะเรียกจับรึเปล่า เพื่อเป็นคลายข้อสงสัยเรามาดูกันว่าการติดฟิล์มกรองแสงแบบทึบๆ ผิดกฎหมายหนือไม่

ตามข้อกฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว หมายถึงเเสงสะท้อนจาก ฟิล์มปรอท อาจย้อนแยงสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ จนเกิดอุบัติเหตุได้

นั่นเท่ากับว่าเราสามารถติดฟิล์มที่มีความเข้มแค่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่ต้องไม่ติดประเภท ฟิล์ม ปรอท ที่ฉาบด้วยโลหะที่หากมีการสะท้อนของแสงในปริมาณที่มากไม่อย่างนั้นโดนตำรวจเรียกจับแน่นอน