ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน

ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน
ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน
ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน

ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน น้ำมันเครื่องที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทาง (หรือเวลา) ที่กำหนดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งก็เปรียบเสมือนการคืนความสดชื่นให้กับเครื่องยนต์

การที่รถยนต์ใช้งานน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจอดทิ้งไว้เป็นเดือน หรือขับใช้งานในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ระยะที่ขับขี่น้อย ถือว่าน้ำมันหล่อลื่นทำงานหนัก เพราะการจอดรถทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น น้ำมันเครื่องก็ยังคงทำงานตลอดเวลาทั้งขณะรถติด และรถวิ่ง ดังนั้น จึงเป็นการควรที่จะพิจารณาระยะทางที่ขับขี่ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายด้วย

จอดรถนานระยะทางยังไม่ถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม ตอบเลยว่าต้องเปลี่ยน เพราะเครื่องยนต์ที่หยุดการเคลื่อนไหวนานๆ สารหล่อลื่นที่เคลือบไว้อาจจะแห้งมากจนบางครั้งอาจจะมีคราบขึ้นมาแทนได้พอมาใช้อีกครั้งก็อาจจะทำให้สึกหลอได้มากว่าปรกติหรือสารหล่อลื่นอาจจะหมดสภาพได้ทางที่ดีถ้าจอดทิ้งไว้นานมากอาจะทำการเปลี่ยนสารหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องใหม่ก่อนแล้วค่อยใช้งานก็จะดี

อย่างน้อยรถควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 6 เดือนหรือทุก 10,000 กิโลเมตร ดังนั้นการถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดจะช่วยให้อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์อยู่ในความพร้อมในการทำงานตลอดเวลา